Nove vještine za novo zapošljavanje : Dobrodošli

Edukacija

CNC obrada metala

14. listopad 2011. | 13:52
Ipng.hr : CNC obrada metala

CNC obrada metala

Trening program iz CNC obrade metala obuhvaća treninge iz CNC obrade metala tokarenjem i glodanjem. Polaznici se upoznaju s osnovama CNC tehnike, osnovama strojeva za tokarenje i glodanje, alatima...

Mjerne tehnike

23. studeni 2011. | 8:37
Ipng.hr : Mjerne tehnike

Mjerne tehnike

Trening program obuke u mjernim tehnikama obrađuje osnove mjerenja, geometrijske elemente i konstrukciju, tehničke nacrte i mjerne elemente. Praktični dio obuke se sastoji od mjerenja s pomičnim...

CNC programiranje

23. studeni 2011. | 8:36
Ipng.hr : CNC programiranje

CNC programiranje

Trening program CNC programiranje upoznaje polaznike s osnovama CNC programiranja, karakteristikama i referentnim točkama CNC strojeva, koordinatnim sustavima i alatima. Nakon osnovnog...

IT - ECDL osnovni program

23. studeni 2011. | 8:38
Ipng.hr : IT - ECDL osnovni program

IT - ECDL osnovni program

Europska računalna diploma (ECDL - European Computer Driving Licence) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja jamči vlasniku poznavanje rada...

Partneri

Partneri

14. listopad 2011. | 13:59

Partneri

14. listopad 2011. | 13:59

Partneri

14. listopad 2009. | 14:01