Ipng.hr 

Novosti

Novosti

HZZ - Mjesečni statistički bilten

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u Republici Hrvatskoj tijekom siječnja 2012. godine.
HZZ - Mjesečni statistički biltenHZZ - Mjesečni statistički bilten

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2332 kb

Datum objave: 24.2.2012.

Završna konferencija projekta „NOVE VJEŠTINE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE„

Projekt „NOVE VJEŠTINE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE„ realiziran je s ciljem doprinosa novom zapošljavanju i očuvanju postojećih radnih mjesta na području Brodsko posavske županije te unapređenju znanja i vještina radne snage u području novih tehnologija i djelotvornog traženja posla, obzirom na potrebe tržišta i trendove u skladu s regionalnim poslovnim potrebama i zahtjevima.

Provedbom projekta uspostavljeno je partnerstvo i poslovna suradnja relevantnih institucija na tržištu rada: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Industrijsko obrtničke škole Nova Gradiška, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, grada Nove Gradiške i Brodsko-posavske županije.

Aktivnosti partnerstva uključivale su analizu postojećeg tržišta rada, praćenje promjena na tržištu rada, aktivnosti informiranja ciljne skupine, te koordinaciju mjera aktivne politike zapošljavanja.

U okviru projekta, s ciljem unapređenja postojeih i razvijanja novih znanja i vještina u području novih tehnologija provedeni su slijedeći trening programi:
  1. Osnovni trening program u području CNC obrade metala u trajanju od 120 sati - 30 polaznika
  2. Napredni trening program u području CNC obrade metala (Programiranje) u trajanju od 120 sati -10 polaznika
  3. Trening u mjernim tehnikama u trajnju od 120 sati - 10 polaznika
  4. IT trening ECDL program u trajnju od 140 sati - 12 polaznika
  5. Trening u tehnikama pronalaženja posla – aktivnosti kluba za zapošljavanje - 20 polaznika
Polaznici navedenih programa su stekli nova znanja i vještine u području CNC i IT tehnologije, radeći na vrhunskim strojevima, mjernoj opremi i računalima te su na taj način značajno povećali mogućnost zaposlenja kao i napredovanja na dosadašnjem poslu.

Realizacija projekta omogućila je i uspostavljanje Kluba za zapošljavanje u okviru kojeg su održavani treninzi za nezaposlene kandidate u vidu radionica; aktivno traženje posla, jačanje samopouzdanja, izrada plana razvoja karijere, te je pružena aktivna potpora polaznicima u traženju posla.

Projekt se realizirao u okviru predpristupnog fonda IPA IV: Razvoj ljudskih potencijala - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – 3. faza, uz suradnji Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o., sa partnerskim institucijama: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Industrijsko obrtničke škole Nova Gradiška, Hrvatske gospodarske i obrtničke komore, Grada Nova Gradiška i Brodsko posavske županije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 130.593,51 €

Završna konferencija održana je dana 23. siječnja 2012. godine u 13,00 sati uz sudjelovanje predstavnika partnera i korisnika aktivnosti.

Novim vještinama do novog zaposlenja

U Industrijskom parku Nova Gradiška u tijeku je realizacija EU projekta „Nove vještine za novo zapošljavanje". U okviru navedenog projekta u tijeku je provedba Osnovnog treninga u CNC obradi metala. Trening pohađa 32 osobe: 12 nezaposlenih, 8 zaposlenih, te 12 učenika Industrijsko obrtničke škole. Osnovni cilj navedenog programa je stjecanje novih vještina i kompetencija u području CNC tehnologije. Radeći na vrhunskim strojevima i opremi polaznici stječu moderna, tržišno vrijedna znanja i vještine, u skladu s certificiranim SIEMENSOVIM trening programom, što će im značajno povećati mogućnost zaposlenja, kao i otvoriti mogućnost napredovanja u poslu.

Ovim projektom lokalna zajednica imati će dugoročne koristi kroz stvaranje konkurentne i obrazovane radne snage što je preduvjet unapređenja konkurentnosti gospodarstva, te osnova za privlačenje kvalitetnih, tehnološki intenzivnih ulaganja u Industrijski park.

U okviru navedenog projekta u narednom periodu održavati će se treninzi u CNC programiranju (120 sati-10 polaznika), trening u mjernim tehnikama (120 sati 10 polaznika), te IT (ECDL) program (240 sati-12 polaznika) za koje su prijave u tijeku. Također se započinje s aktivnostima Kluba za zapošljavanje u okviru kojeg će održavati treninzi za nezaposlene kandidate u vidu radionica; aktivno traženje posla, jačanje samopouzdanja, izrada plana razvoja karijere, te pružiti aktivna potpora polaznicima u traženju posla.

Navedeni projekt se provodi u okviru IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala, Lokalna partnerstva za zapošljavanje faza 3. , i predstavlja jedan od 3 EU projekta, koji se s ciljem doprinosa održivom razvoju šireg područja Grada Nova Gradiška, provode u Gradu Nova Gradiška i Industrijskom parku Nova Gradiška doo.

Poziv zainteresiranim kandidatima za treninge u okviru EU programa nove vještine za novo zapošljavanje

Projekt „NOVE VJEŠTINE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE„ realizira se s ciljem doprinosa novom zapošljavanju i očuvanju postojećih radnih mjesta na području Brodsko posavske županije unapređenjem znanja i vještina radne snage u području novih tehnologija i djelotvornog traženja posla obzirom na potrebe tržišta i trendove u skladu s regionalnim poslovnim potrebama i zahtjevima..

Projekt uključuje razvoj partnerstva i poslovne suradnje ključnih čimbenika na tržištu rada, provođenje trening programa u području CNC obrade metala (strojna obrada, programiranje, kontrola kvalitete), informatike, te razvoj aktivnosti Poslovnog kluba.

Projekt se realizira u okviru predpristupnog fonda IPA IV: Razvoj ljudskih potencijala - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – 3. faza, u suradnji Industrijskog parka Nova Gradiška doo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Industrijsko obrtničke škole Nova Gradiška, Hrvatske gospodarske i obrtničke komore, Grada Nova Gradiška i Brodsko posavske županije.

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. kao nositelj projekta ovim putem poziva zainteresirane kandidate da pismom namjere iskažu svoj interes za pohađanje besplatnog tečaja i to:

1. „TRENING U CNC OBRADI METALA" u trajanju od 120 sati,

2. „TRENING ZA CNC PROGRAMIRANJE" u trajanju od 120 sati,

3. „OBUKA U MJERNIM TEHNIKAMA" u trajanju od 120 sati,

4. „ECDL PROGRAM OBUKE" u trajanju od 120 sati.

Pismo namjere sa popunjenim obrascem kandidati mogu poslati poštom na adresu Industrijski park Nova Gradiška d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška, putem e-maila na bernard.kurjakovic@ipng.hr ili na broj faksa 035/359-911. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti na broj telefona 035/359-911.

Obrazac možete preuzeti na našoj službenoj stranici www.ipng.hr

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :