Ipng.hr 

O projektu

O projektu

Općenito o projektu

IPA: Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007 – 2009
Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Naziv projekta: „Nove vještine za novo zapošljavanje"
Ukupni troškovi projekta: 130.593,51€
Tražena sredstva: 95.793,51 €
Podnositelj zahtjeva: INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o. Za razvoj i ulaganje
Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU

Partneri u projektu:

  1. Grad Nova Gradiška
  2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonsi Brod
  3. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod
  4. Obrtnička komora Brodsko – posavske županije
  5. Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška

Ciljane skupine

Nezaposleni, zaposleni s mogućnošću gubitka posla, učenici i studenti.

Krajnji korisnici: INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o. za razvoj i ulaganje, Grad Nova Gradiška i Brodsko – posavska županija.

Cilj projekta

Opći cilj projekta jest novo zapošljavanje te očuvanje postojećih radnih mjesta u Brodsko – posavskoj županiji i to nadogradnjom vještina i znanja radne snage na području novih tehnologija.

Specifičan cilj projekta je razvoj sustava nadogradnje vještina radne snage u području novih tehnologija i djelotvornog traženja posla obzirom na potrebe tržišta i trendove u skladu s regionalnim poslovnim potrebama i zahtjevima.

Glavne aktivnosti

  1. Razvoj lokalnog tržišta rada - razvoj partnerstva i poslovne suradnje unutar poslovnog sektora (Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora, tvrtke i obrti), institucija za zapošljavanje (HZZ), obrazovnih institucija (Industrijska škola Nova Gradiška), te lokalnih i regionalnih vlasti (Grad Nova Gradiška, Brodsko – posavska županija).
  2. Usluga treninga – priprema nastavnog plana i programa, ocjenjivanje i certifikacija. Program obuke prati 64 polaznika i uspješno ga završava (CNC obrada metala – 120 sati – 32 polaznika; CNC programiranje – 120 sati – 10 polaznika; obuka u mjernim tehnikama – 120 sati – 10 polaznika; IT – ECDL program – 240 sati – 12 polaznika).
  3. Kreiranje i razvoj tzv. Poslovnog kluba, ralizacija posebnih radionica i smjernice za pronalaženje posla tijekom 12-tjednog programa. Cilj tog kluba je jačanje samopouzdanja, pomađe nezaposlenima u planiranju karijere, pronalaženju posla i/ili početku nove karijere.
  4. Promocija projektnih aktivnosti – na razne načine projekt će biti predstavljen zajednici i potencijalnim klijentima
  5. Upravljanje projektnim aktivnostima – provedba projekta zahtijeva profesionalno upravljanje projektom s razvijenom metodologijom i osiguranim mehanizmima za osiguranje kvalitete.

Rezultati aktivnosti

1. Razvijeno lokalno tržište rada
2. Uspostavljen trening – 64 polaznika bit će obučeno za rad na novim tehnologijama
3. Kreiran i razvijen Poslovni klub – broj polaznika će se zaposliti (26) i/ili zadržati postojeći posao i poboljšati svoje izglede za zapošljavanjem (26)
4. Novi investitori privučeni su obučenom radnom snagom

TRAJANJE AKTIVNOSTI: 12 mjeseci

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :