Ipng.hr 

Trening

 

Mjerne tehnike

Mjerne tehnike

Trening program obuke u mjernim tehnikama obrađuje osnove mjerenja, geometrijske elemente i konstrukciju, tehničke nacrte i mjerne elemente. Praktični dio obuke se sastoji od mjerenja s pomičnim mjerilom, mikrometrom za vanjska i unutarnja mjerenja te mjerenja mjernom rukom FARO Gage. Zatim slijede osnovni principi mjerenja površinske hrapavosti s mjernim uređajem TESA RUGOSURF 10G, mjerenja površinske tvrdoće materijala s mjernim uređajem DUROMASTER 200 RB, mjerenja s 3D CNC koordinatnim mjernim uređajem TESA micro HITE 3D te na kraju osnovni principi mjerenja s 3D skenerom ATOS Compact SCAN 2M.


Sadržaj:

1. Osnove mjerenja
    1.1. SI sustav mjernih jedinica, definicije i povijest
    1.2. Osnovne i izvedene mjerne veličine
    1.3. Prefiksi mjernih veličina
    1.4. Kutovi i pretvorba stupnjeva u radijane
    1.5. Kartezijev koordinatni sustav u prostoru
    1.6. Pravilo desne ruke za određivanje smjerova osi

2. Geometrijski elementi i geometrijska konstrukcija
    2.1. Standardni elementi
    2.2. Točka, linija, ravnina, kružnica, kugla, cilindar
    2.3. Vektor, normala vektora, projekcije
    2.4. Udaljenost, kut, presjek, simetrija geometrijski elemenata

3. Osnovne definicije tehničkih nacrta
    3.1. Osnove geometrijskih crteža (dimenzije, oznake tolerancija)
    3.2. Standardna zaglavlja
    3.3. Mjerenje na konvencionalan način
    3.4. Standardni geometrijski elementi
    3.5. Standardna radna temperatura

4. Praktični rad sa standardnim mjernim instrumentima
    4.1. Praktični rad mjerenja pomičnim mjerilom (klasični, digitalni)
    4.2. Praktični rad mjerenja sa mikrometrom za vanjska mjerenja (klasični, digitalni)
    4.3. Praktični rada mjerenja sa mikrometrom za unutarnja mjerenja

5. Praktičan rad sa mjernom rukom FARO Gage
    5.1. Ustroj mjerne ruke
    5.2. Rad hardvera
    5.3. Softverski modusi
    5.4. Ruka kao miš
    5.5. Izgled zaslona (općenito)
    5.6. Izgled zaslona (mjerni modus)
    5.7. Izgled zaslona (metrološki modus)
    5.8. Kalibracija
    5.9. Praktični rad – Kalibracija

6. Osnove mjerenja (mjerni modus)
    6.1. Alati
    6.2. Mjerenje
    6.3. Ispis podataka
    6.4. Praktični rad (kut, udaljenost, geometrija, GD&T – ravnost, 3D visinomjer)
    6.5. Praktični rad – upotreba 3D pomičnog mjerila

7. Mjerni elementi
    7.1. Mjerni elementi
    7.2. Vrste mjernih elemenata (2D mjerni elementi, 3D mjerni elementi)
    7.3. Praktični rad (ravnina, brid (2D), rupa, konus (stožac), pregled rezultata, ispis rezultata)

8. Osnove mjerenja sa Faro Gageom
    8.1. Dimenzije
    8.2. Mjeriteljski koncepti mjernog uređaja (izvedivost, tablica izvedivosti)
    8.3. Preklapanje koordinatnog sustava
    8.4. Dimenzije
    8.5. Naredbe za konstrukciju
    8.6. Praktičan rad - osnove mjerenja (metrološki modus)

9. Osnovni principi mjerenja površinske hrapavosti sa mjernim uređajem TESA RUGOSURF 10G

10. Osnovni principi mjerenja površinske tvrdoće materijala mjernim uređajem DUROMASTER 200 RB

11. Osnovni principi mjerenja sa 3D CNC koordinatnim mjernim uređajem

12. TESA micro HITE 3D

13. Osnovni principi mjerenja sa 3D skenerom ATOS Compact SCAN 2M